top of page

מחולל דפי שורות לקליגרפיה

בעזרת מחולל שורות זה, תוכלו לייצר ולשמור לעצמכם, דפים עם שורות וסימוני עזר, אותם תוכלו להדפיס במדפסת הביתית.

התאימו את הנתנונים בהתאם לסוג הקליגרפיה והסקריפט, רוחב הכלי איתו אתם עובדים וגובה האות שתרצו לכתוב.

bottom of page